[start] [koniec] B-7, PB-2a. Potwierdzono aktualność na dzień: 12.05.2022 r.

 Załączniki:

PB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
PB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
informacje uzupełniające do wniosku (B-4)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych danych osobowych
Karta informacyjna