[start] [koniec]Załączniki:

Karta usługi
PB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
PB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
Oświadczenie inwestora z art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7
Oświadczenie inwestora z art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7
informacje uzupełniające do wniosku (B-4)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych danych osobowych