Potwierdzono aktualność na dzień: 21.08.2015Załączniki:

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego
Oświadczenie