Potwierdzono aktualność na dzień: 02.09.2015Załączniki:

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego
Oświadczenie
Informacje uzupełniające