A17. Potwierdzono aktualność na dzień: 07.12.2015Załączniki:

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego
Oświadczenie
Informacje uzupełniające