A17. Potwierdzono aktualność na dzień: 18.01.2016Załączniki:

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego
Oświadczenie
Informacje uzupełniające
Karta informacyjna