a:27:{s:4:"name";s:15:"Dane podstawowe";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:16:"Michał Bartczak";s:11:"createdDate";s:10:"2014-09-29";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:19933:"

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
fot. Krzysztof Nowosławski


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 46 101, 75 75 46 210
fax. 75 75 46 159

 

W Centrum Obsługi Klienta (przy ul. Ptasiej 6A)
Klienci przyjmowani są:

  • poniedziałek - środa od 7:30 do 15:15

  • czwartek - od 7:30 do 16:15

  • piątek - od 7:30 do 14:15

Klientów Urzędu Miasta zapraszamy do nowo otwartego Centrum Obsługi Klienta przy ul. Ptasiej 6A w Jeleniej Górze (zielony budynek-parter), w którym można załatwić sprawy dotyczące dowodów osobistych, meldunków, działalności gospodarczej, architektury i budownictwa oraz geodezji i gospodarki nieruchomościami.

 

 

KANCELARIA
Pl. Ratuszowy 58 (ratusz)

tel. 75 75-46-171
fax 75 75-46-159
e-mail: ratusz_um@jeleniagora.pl


KANCELARIA
ul. Sudecka 29

tel. 75 75-46-200 i 210,
fax 75 75-46-290 i 325
e-mail: sudecka_um@jeleniagora.pl


PREZYDENT MIASTA
Pl. Ratuszowy 58

Marcin Zawiła

tel. 75 75-46-103
e-mail: sekretariat@jeleniagora.pl


Z-CA PREZYDENTA MIASTA
Pl. Ratuszowy 58

Jerzy Łużniak

tel. 75 75 46 105
e-mail: sekretariat@jeleniagora.pl


Z-CA PREZYDENTA MIASTA
ul. Sudecka 29

Mirosława Dzika

tel. 75 75-46-258
e-mail: sekretariats_um@jeleniagora.pl


SEKRETARZ MIASTA
Pl. Ratuszowy 58

Barbara Chrebor

tel. 75 75-46-155
e-mail: sekretarz_um@jeleniagora.pl


SKARBNIK MIASTA
Pl. Ratuszowy 58

Janina Nadolska

tel. 75 75-46-150
e-mail: skarbnik_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ FINANSOWY
ul. Sudecka 29

tel. 75 75-46-208 - Informacja podatki,
tel. 75 75-46-229 - Informacja użytkowanie wieczyste

Zastępca Skarbnika Miasta: Jolanta Wójciakowska

tel. 75 75-46-365

Refereat Podatków i Opłat Lokalnych
tel. 75 75-46-209
podatki_um@jeleniagora.pl

Referat Rachunkowiści
tel. 75 75-46-309
ksiegowosc_um@jeleniagora.pl

Referat Egzekucji
tel. 75 75-46-366
windykacja_um@j3l3niagora.pl

Referat Planowania i Analiz
Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75-46-148, -147, -179, -135
planowanie_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR
ul. Sudecka 29

Naczelnik Wydziału: Mirosława Michułka

tel. 75 75-46-285
e-mail: woik_um@jeleniagora.pl


MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW
Pl. Ratuszowy 58

Jadwiga Reder-Sadowska

tel. 75 75-46-110
e-mail: rzecznik_um@jeleniagora.pl


BIURO RADY MIEJSKIEJ
Pl. Ratuszowy 58

Kierownik: Wojciech Hada

tel. 75 75-46-108
e-mail: rm_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ KULTURY I TURYSTYKI
Pl. Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału: Irena Kempisty

tel. 75 75-46-134
e-mail: kultura@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
ul. Sudecka 29

Naczelnik Wydziału: Jan Wójcik

tel. 75 75-46-283
Prawa Jazdy
tel. 75 75-46-280 pok.1
Rejestracja Pojazdów (nowe i spoza terenu Jeleniej Góry, z zagranicy)
tel. 75 75-46-234 pok. 4
Rejestracja Pojazdów z terenu Jeleniej Góry
tel. 75 75-46-284 pok. 3
Wydawanie Dowodów Rejestracyjnych
tel. 75 75-49-882 pok. 6
Zgłoszenie Zbycia Pojazdów
tel 75 75-46-260 pok. 10
Transport i Ośrodki Szkolenia Kierowców
tel. 75 75-46-219 pok. 11
e-mail: komunikacja_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Ptasia 2-3
e-mail: nieruchomosci@jeleniagora.pl

Naczelnik Wydziału: Jacek Praszczyk

75 75-46-295
Referat Gminnego Zasobu Nieruchomości
tel. 75 75-46-248
e-mail: nieruchomosci@jeleniagora.pl
tel. 75 75-46-245
e-mail: geodeta_um@jeleniagora.pl

Referat Mienia Skarbu Państwa
tel. 75 75-46-324

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Geodeta Miasta: Maria Matuszewska

sprzedaż map, wypisów i wyrysów pok. 223
tel. 75 75-49-840
wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów
gruntów pok. 224
tel. 75 75-49 -841

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej pok. 222
tel. 75 75-49-845

Obsługa Geodetów pok. 231
tel. 75 75-49-846


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ul. Armii Krajowej 19

Naczelnik Wydziału: Włodzimierz Belta

tel. 75 75-46-286
e-mail: pczk_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
ul. Ptasia 6A

Naczelnik Wydziału: Agata Żmijewska

tel. 75 75-49-869
e-mail: wom@jeleniagora.pl

Centrum Obsługi Klienta

tel. 75 75-46-356
fax. 75 75-49-870
e-mail: wom@jeleniagora.pl

Referat Spraw Obywatelskich
tel. 75 75-49-875
fax 75 75-46-352
e-mail: wso_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
Plac Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału: Renata Kwiatek

tel. 75 75-46-136
e-mail: wrm@jeleniagora.pl

Referat Funduszy Europejskich

tel. 75 75-46-196
e-mail: fundusze_um@jeleniagora.pl; fe@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Sudecka 29

Naczelnik Wydziału: Ewa Grześkowiak

tel. 75 75-46-263
e-mail: wgk_um@jeleniagora.pl

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. 75 75-46-333
email: srodowisko_um@jeleniagora.pl

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
tel. 75 75 49 856
e-mail: wgok@jeleniagora.pl


URZĄD STANU CYWILNEGO
Pl. Ratuszowy 58

Kierownik: Janusz Milewski

tel. 75 75-46-115
e-mail: usc_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. Ptasia 2/3

Naczelnik Wydziału: Zofia Janocha

tel. 75 75-46-305
e-mial: wgm_um@jeleniagora.pl

Referat Dodatków Mieszkaniowych
ul. Ptasia 2-3
tel. 75 75-46-270
fax. 75 75-46-352

Referat Gospodarki Lokalami
tel. 75 75-46-305


WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Ptasia 6A
fax 75 75-46-256
tel.75 75-46-239
e-mail: wuaib_um@jeleniagora.pl

Naczelnik Wydziału: Grażyna Musiał

tel. 75 75-46-211

Referat Architektury i Urbanistyki
Zastępca Naczelnika: Lidia Skrzypińska
tel. 75 75-46-327
e-mail: architektura_um@jeleniagora.pl

Referat Budownictwa
e-mail: budownictwo_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
Pl. Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału: Irena Tabaczniuk

tel. 75 75-46-121
e-mail: wkin_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU
pl. Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału: Paweł Domagała

tel. 75 75-46-341
e-mail: edukacja@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ INFORMATYKI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Pl. Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału: Tomasz Dumycz

tel. 75 75-46-140
e-mail: wot_um@jeleniagora.pl

Referat Informatyki
tel. 75 75-46-298

Główny Specjalista d/s BHP
tel. 75 75-46-132


WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Sudecka 29

p.o Naczelnika Wydziału: Mariola Jakubów

tel. 75 75 49 886
izp_um@jeleniagora.pl

Zespół ds. Wdrożenia Projektu ISPA-PIU
tel. 75 75 46 225

Referat Zamówień Publicznych
tel. 75 75 46 390


WYDZIAŁ DIALOGU i SPRAW SPOŁECZNYCH
Plac Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału: Zygmunt Korzeniewski

tel. 75 75-46-162
e-mail: wds@jeleniagora.pl


AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Plac Ratuszowy 58

Izabela Sołtys

tel. 75 75 46 158
e-mail: aw_um@jeleniagora.pl

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2015-3-11 10:54:01";s:8:"editDate";O:12:"Zend_Db_Expr":1:{s:14:"*_expression";s:5:"NOW()";}s:6:"editBy";s:2:"25";}