URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
fot. Krzysztof Nowosławski

Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 46 101, 75 75 46 210
fax. 75 75 46 159

Urząd Miasta Jelenia Góra

NIP: 611-238-50-43
Regon: 000579431

* * *

Miasto Jelenia Góra

NIP: 611-000-38-99
Regon: 230821523

 

 

 

W Centrum Obsługi Klienta (przy ul. Ptasiej 6A) Klienci przyjmowani są:

  • poniedziałek - środa od 7:30 do 15:15

  • czwartek - od 7:30 do 16:15

  • piątek - od 7:30 do 14:15

Klientów Urzędu Miasta zapraszamy do Centrum Obsługi Klienta przy ul. Ptasiej 6A w Jeleniej Górze (zielony budynek-parter), w którym można załatwić sprawy dotyczące dowodów osobistych, meldunków, działalności gospodarczej.

TEL. 75/75 46 356, FAX 75/75 46 352

 

 

W Wydziale Komunikacji (przy ul. Sudeckiej 29) Klienci przyjmowani są:

  • poniedziałek - środa od 7:40 do 15:15

  • czwartek - od 7:40 do 16:15

  • piątek - od 7:40 do 14:15

 

Umów wizytę przez internet

 

 


KANCELARIA - PTASIA

ul. Ptasia 2-3 pokój 13 (parter)

tel. 75 75 46 101, 171

fax 75 75 46 159

email: ratusz@jeleniagora.pl

 

KANCELARIA - UM SUDECKA

ul. Sudecka 29

tel. 75 75 46 210,

fax 75 76 46 290

email: sudecka@jeleniagora.pl


PREZYDENT MIASTA - Jerzy Łużniak

Pl. Ratuszowy 58

tel. 75 75 46 103

email: sekretariat@jeleniagora.pl

 

Z-CA PREZYDENTA MIASTA - Janusz Łyczko

ul. Sudecka 29 A

tel. 75 75 46 105

email: sekretariats@jeleniagora.pl

 

SEKRETARZ MIASTA - Daniel Lepieszo

tel. 75 75 46 155

email: sekretarz@jeleniagora.pl

 

SKARBNIK MIASTA - Jacek Kopeć

tel. 75 75 46 150

email: skarbnik@jeleniagora.pl


DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY

Dyrektor Departamentu - Sekretarz Miasta

Daniel Lepieszo

tel. 75 75 46 155

sekretarz@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - Naczelnik: Edyta Sokołowska

ul. Sudecka 29

email: komunikacja@jeleniagora.pl

rejestracja pojazdów: tel. 75 75 46 234 email: rejestracja@jeleniagora.pl

ewidencja pojazdów: tel. 75 75 46 260 email: rejestracja@jeleniagora.pl

prawa jazdy: tel. 75 75 46 280  email: prawajazdy@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ KADR - Naczelnik: Mirosława Michułka

ul. Sudecka 29

tel. 75 75 46 253

email: woik@jeleniagora.pl

 

Główny Specjalista d/s BHP: Teresa Brodowska

tel.75 75 46 132

tbrodowska@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU - Naczelnik: Tomasz Dumycz

ul. Sudecka 29

tel. 75 75 46 140

email: wot_um@jeleniagora.pl

 

Referat Informatyki - Kierownik Rafał Derejczyk

tel. 75 75 46 168

ul. Plac Ratuszowy 58

email: rderejczyk@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA - Naczelnik Wydziału: Sylwia Paul

Centrum Obsługi Klienta

ul. Ptasia 6A, parter

tel. 75 75 46 356, fax. 75 75 49 870

email: wok@jeleniagora.pl

ewidencja działalności gospodarczej: tel. 75 75 46 355

dowody osobiste: tel. 75 75 49 867

ewidencja ludności: tel. 75 75 49 863


 

URZĄD STANU CYWILNEGO - Kierownik: Elżbieta Sobczak

Pl. Ratuszowy 58 

tel. 75 75 46 187

email: usc_um@jeleniagora.pl

Informacje w zakresie:

wydanie odpisu aktów:

urodzenia, małżeństwa, zgonu;

rejestracja zgonu; rejestracja urodzenia dziecka;

tel. 75 75 46 113

tel. 75 75 46 114

tel. 75 75 46 115

tel. 75 75 46 190

tel. 75 75 46 191 

uznanie ojcostwa dziecka;

zawarcie małżeństwa;

zmiana imienia i nazwiska;

sprostowanie, uzupełnianie aktu stanu cywilnego;

przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w drodze transkrypcji;

zaświadczenie o stanie cywilnym;

zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;

medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;

 

 

 

 

tel. 75 75 46 112

tel. 75 75 46 187 

 


KOORDYNATOR DS. SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA - Daria Urbaniak
p. o. KOORDYNATOR DS. SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA - Edyta Cygan

iso_um@jeleniagora.pl

75 75 46 185 ul. Pl. Ratuszowy 58 - Przybudówka

 


SKARBNIK MIASTA - Jacek Kopeć

Pl. Ratuszowy 58

tel. 75 75 46 150
 

email: skarbnik@jeleniagora.pl

 

 

WYDZIAŁ BUDŻETU - Naczelnik Wydziału: Magdalena Baczyńska 

Pl. Ratuszowy 58

tel. 75 75 46 148, 75 75 46 147, 75 75 46 179, 75 75 46 135

planowanie_um@jeleniagora.pl


 

DEPARTAMENT FINANSÓW - Dyrektor Departamentu, Zastępca Skarbnika Miasta: Jolanta Sawicka

tel: 75 75 46 365

jsawicka@jeleniagora.pl

 

Wydział Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych - Naczelnik: Mariola Szelinger

tel. 75 75 46 209

podatki_um@jeleniagora.pl

Informacja w zakresie:

  • wymiaru podatków: tel. 75 75 46 221; 75 75 46 238; 75 75 49 010

  • księgowość podatków: tel. 75 75 46 236; 75 75 49 006

  • księgowość odpadów komunalnych: tel. 75 75 49 887; 75 75 49 877

  podatki@jeleniagora.pl

 

 

Referat Księgowości Podatkowej - Kierownik Referatu Katarzyna Ignasiak

Tel. 75 75 49 014

 

Wydział Dochodów Niepodatkowych i Windykacji - Naczelnik: Anna Kuligowska

Tel. 75 75 46 358

Informacja w zakresie wieczystego użytkowania: tel. 75 75 46 229

 

Referat Windykacji - p.o. Kierownika Referatu Paweł Pazdur

Tel.75 75 46 364

windykacja_um@jeleniagora.pl

 

Wydział Księgowości - Naczelnik Wydziału - Główna Księgowa: Alicja Łuczak 

tel. 75 75 46 309

ksiegowosc@jeleniagora.pl

 


DEPARTAMENT PREZYDENTA - Dyrektor Departamentu Jerzy Zębik

ul. Plac Ratuszowy 58 pok 205

jzebik@jeleniagora.pl

75 75 46 184

 

BIURO RADY MIEJSKIEJ - Kierownik: Małgorzata Trubiłowicz

ul. Plac Ratuszowy 58 pokoje 18-19 (II piętro)

tel. 75 75 46 106

email: brm_um@jeleniagora.pl

 

BIURO PREZYDENTA MIASTA - Kierownik Biura Prezydenta Miasta: Damian Kostka

Pl. Ratuszowy 58 - Przybudówka

pokój 203

tel. 75 75 49 017

email: dkostka@jeleniagora.pl

 

 

Redakcja strony internetowej: jeleniagora.pl

email: strona@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 164

 

 

RZECZNIK PRASOWY - Cezariusz Wiklik

Pl. Ratuszowy 58 (przybudówka) - pok 101

cwiklik@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 199

 

WYDZIAŁ PROMOCJI - Naczelnik: Andrzej Marchowski

pl. Ratuszowy 58 (Przybudówka Ratusza, pok. 203)

tel. 75 75 49 853, 75 75 46 172

e-mail: promocja@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Naczelnik: Jerzy Sładczyk

ul. Armii Krajowej 19

tel. 75 75 49 825 oraz 75 75 49 826

email: pczk_um@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ KULTURY - Naczelnik: Sylwia Rehlis

POKÓJ 307 (przybudówka)

Pl. Ratuszowy 58

tel. 75 75 46 178

email: kultura@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI - Naczelnik: Monika Trojan

Pl. Ratuszowy 58 

tel. 75 75 46 177

email: turystyka@jeleniagora.pl


 

DEPARTAMENT GOSPODAROWANIA MIENIEM - Dyrektor Departamentu: Beata Zięba

tel.75 75 46 243

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - Naczelnik: Agata Żmijewska

ul. Ptasia 2-3

tel. 75 75 46 248

 

Referat Nieruchomości Miasta -

tel. 75 75 49 893

email:nieruchomosci@jeleniagora.pl

 

Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Opłat i Przekształceń - Zastępca Naczelnika: Anna Perłowska

tel. 75 75 46 276

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ -  Naczelnik: Magdalena Sielużycka
Zastępca Naczelnika: Beata Skowronek

ul. Ptasia 2/3

tel. 75 75 46 272

email: wgm_um@jeleniagora.pl

 

 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH ZDROWIA i ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - Naczelnik: Monika Jabłońska - Ankiel

ul. Okrzei 10, pok.003 (parter)

tel. 75 75 46 152/118

email: sprawyspoleczne@jeleniagora.pl

 

Sprawy niepełnosprawnych pok.002

jskoczen@jeleniagora.pl

75 75 46 174

 

Organizacje Pozarządowe pok.003

organizacje@jeleniagora.pl

75 75 46 152


Karta Dużej Rodziny (JKDR) pok. 002

awieczorek@jeleniagora.pl

75 75 46 131

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW ( DO PREZYDENTA MIASTA )

ul. Okrzei 10 parter pok.002,

tel. 75 75 46 175

email: skargi_um@jeleniagora.pl

 


DEPARTAMENT ROZWOJU - Dyrektor Departamentu: Tomasz Zbigniew Kowalczyk

tel. 75 75 46 207

tomaszkowalczyk@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU - Naczelnik: Maria Matuszewska

geodezja.jeleniagora.pl

ul. Ptasia 2-3

tel. 75 75 49 852

email: geodetamiasta@jeleniagora.pl

 

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Kierownik: Zbigniew Kotleszka

tel. 75 75 49 842

 

sprzedaż map, wypisów i wyrysów pok. 223

tel. 75 75 49 840

email: sprzedaz.geodezja@jeleniagora.pl

 

wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów pok. 224

tel. 75 75 49 841

 

Narady koordynacyjne - uzgadnianie dokumentacji projektowej pok. 224

tel. 75 75 49 845

 

Zgłoszenia prac geodezyjnych pok. 231

tel. 75 75 49 846

 

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA - Naczelnik: Barbara Olszewska

Plac Ratuszowy 58

tel. 75 75 46 136

email: wrm@jeleniagora.pl

 

Referat Funduszy Europejskich - Kierownik Referatu: Barbara Graczyk

Plac Ratuszowy 58

tel. 75 75 46 196

email: bgraczyk@jeleniagora.pl

 

 

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA - Architekt Miasta – Naczelnik Wydziału: Lidia Skrzypińska
P.O. Architekt Miasta – Naczelnik Wydziału: Sylwia Bajor

ul. Ptasia 6A

tel. 75 75 46 327

e-mail architektura_um@jeleniagora.pl

 

 

Sekretariat

tel. 75 75 46 256 , tel. 75 75 46 239

e-mail: wuaib_um@jeleniagora.pl

 

Referat Architektury i Urbanistyki - Kierownik Referatu: Sylwia Bajor (p.o. Kierownika - Julian Wajenerowski)

tel. 75 75 46 369

e-mail: urbanistyka_um@jeleniagora.pl

 

 

Referat Budownictwa - Kierownik Referatu: Michał Stanek

tel. 75 75 49 895

e-mail: budownictwo_um@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Naczelnik: Mariola Jakubów

ul. Sudecka 29

tel. 75 75 49 886

email: izp_um@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 395

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Naczelnik: Regina Łukawska

ul. Sudecka 29

tel. 75 75 46 317


 

DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Dyrektor Departamentu: Agata Konieczka

 

Wydział Gospodarki Odpadami - Naczelnik: Agnieszka Ociepa

tel. 75 75 49 856

email: odpady@jeleniagora.pl

 

Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem - Naczelnik: Daniel Błażków
 
tel. 75 75 46 399

tel. 75 75 46 293

email: transport@jeleniagora.plWYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA - Naczelnik: Magdalena Krzysik
 
tel. 75 75 46 306

email: srodowisko_um@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I KONTROLI - Naczelnik: Elżbieta Szuflicka-Leszkiewicz

Pl. Ratuszowy 58 pok.301 - 303
 
tel. 75 75 46 163

email: kontrola@jeleniagora.pl


 

DEPARTAMENT EDUKACJI - Dyrektor Departamentu: Piotr Iwaniec

 

Wydział Finansowania i Zarządzania Oświatą - Naczelnik: Paweł Domagała

Pl. Ratuszowy 58

tel. 75 75 46 341

email: edukacja@jeleniagora.pl

 

Referat Organizacji Edukacji - Kierownik Referatu: Gabriela Bajek

Pl. Ratuszowy 58

tel.75 75 46 385

 

Referat Realizacji Projektów - Kierownik Referatu: Magdalena Pabian
Pl. Ratuszowy 58

tel.75 75 46 138

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKICH - Naczelnik Wydziału: Renata Kwiatek

ul. Okrzei 10

tel. 75 75 46 249

e-mail: zitaj@jeleniagora.pl

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Izabela Sołtys

Pl. Ratuszowy 58

tel. 75 75 46 158

email: aw_um@jeleniagora.pl

 

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW - Dominika Jagielska

Pl. Ratuszowy 58

tel. 75 75 46 110

email: rzecznik_um@jeleniagora.pl