a:27:{s:4:"name";s:15:"Dane podstawowe";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:16:"Michał Bartczak";s:11:"createdDate";s:10:"2014-09-29";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:22914:"

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
fot. Krzysztof Nowosławski


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 46 101, 75 75 46 210
fax. 75 75 46 159

 

W Centrum Obsługi Klienta (przy ul. Ptasiej 6A)
Klienci przyjmowani są:

  • poniedziałek - środa od 7:30 do 15:15

  • czwartek - od 7:30 do 16:15

  • piątek - od 7:30 do 14:15

Klientów Urzędu Miasta zapraszamy do nowo otwartego Centrum Obsługi Klienta przy ul. Ptasiej 6A w Jeleniej Górze (zielony budynek-parter), w którym można załatwić sprawy dotyczące dowodów osobistych, meldunków, działalności gospodarczej, architektury i budownictwa oraz geodezji i gospodarki nieruchomościami.

 

KANCELARIA
Pl. Ratuszowy 58 (ratusz)
tel. 75 75-46-171
fax 75 75-46-159 
e-mail: 
ratusz_um@jeleniagora.pl


KANCELARIA
ul. Sudecka 29 
tel. 75 75-46-200 i 210, 
fax 75 75-46-290 i 325
e-mail: 
sudecka_um@jeleniagora.pl


PREZYDENT MIASTA
Pl. Ratuszowy 58 

Marcin Zawiła

tel. 75 75-46-103 
e-mail: sekretariat@jeleniagora.pl


 Z-CA PREZYDENTA MIASTA

Pl. Ratuszowy 58

Jerzy Łużniak

tel. 75 75 46 105

e-mail: sekretariat@jeleniagora.pl

_________________________________________________________________

Z-CA PREZYDENTA MIASTA

ul. Sudecka 29

 Mirosława Dzika

 tel. 75 75-46-258

e-mail: sekretariats_um@jeleniagora.pl


SEKRETARZ MIASTA
Pl. Ratuszowy 58 

Barbara Chrebor

tel. 
75 75-46-155
e-mail: sekretarz_um@jeleniagora.pl


SKARBNIK MIASTA
Pl. Ratuszowy 58 

Janina Nadolska

tel. 
75 75-46-150
e-mail: skarbnik_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ FINANSOWY

ul. Sudecka 29

Zastępca Skarbnika Miasta: Jolanta Wójciakowska

tel. 75 75-46-365

tel. 75 75-46-209 podatki

tel. 75 75-46-309 księgowość

 

e-mail: podatki_um@jeleniagora.pl

          ksiegowosc_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR

ul. Sudecka 29 

Naczelnik Wydziału: Mirosława Michułka


tel. 
75 75-46-285
e-mail: woik_um@jeleniagora.pl


MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW 

Pl. Ratuszowy 58 

Jadwiga Reder-Sadowska

tel. 
75 75-46-110
e-mail: rzecznik_um@jeleniagora.pl


BIURO RADY MIEJSKIEJ

Pl. Ratuszowy 58 

Kierownik: Wojciech Hada

tel. 
75 75-46-108
e-mail: rm_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ KULTURY I TURYSTYKI
Pl. Ratuszowy 58 

Naczelnik Wydziału: Irena Kempisty

tel. 
75 75-46-134
e-mail: kultura@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

ul. Sudecka 29

Naczelnik Wydziału: Jan Wójcik

tel. 
75 75-46-283

Prawa Jazdy

tel. 75 75-46-280 pok.1

Rejestracja Pojazdów (nowe i spoza terenu Jeleniej Góry, z zagranicy)

tel. 75 75-46-234 pok. 4

Rejestracja Pojazdów z terenu Jeleniej Góry

tel. 75 75-46-284 pok. 3

Wydawanie Dowodów Rejestracyjnych

tel. 75 75-49-882 pok. 6

Zgłoszenie Zbycia Pojazdów

tel 75 75-46-260 pok. 10

Transport i Ośrodki Szkolenia Kierowców

tel.  75 75-46-219 pok. 11


e-mail: komunikacja_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Ptasia 2-3
e-mail: wggn@jeleniagora.pl

Naczelnik Wydziału: Jacek Praszczyk

75 75-46-295

Referat Gminnego Zasobu Nieruchomości

tel. 75 75-46-248
e-mail: 
wgigg_um@jeleniagora.pl

tel. 75 75-46-245
e-mail: 
geodeta_um@jeleniagora.pl

Referat Mienia Skarbu Państwa

tel. 75 75-46-324

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Geodeta Miasta: Maria Matuszewska

sprzedaż map, wypisów i wyrysów pok. 222

tel. 75 75-49-840

wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów

gruntów pok. 224

tel. 75 75-49 -841

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej pok. 223

tel. 75 75-49-845

Obsługa Geodetów pok. 231

tel. 75 75-49-846


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ul. Armii Krajowej 19

Naczelnik Wydziału: Włodzimierz Belta

tel. 
75 75-46-286
e-mail: pczk_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

NACZELNIK WYDZIAŁU: Agata Żmijewska

ul. Ptasia 6A
tel. 75 75-49-869
e-mail: wom@jeleniagora.pl


Centrum Obsługi Klienta

tel. 75 75-46-356 
fax. 75 75-49-870
e-mail: wom@jeleniagora.pl

Referat Spraw Obywatelskich

tel. 75 75-49-875

fax 75 75-46-352

e-mail: wso_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

NACZELNIK WYDZIAŁU: Renata Kwiatek

Plac Ratuszowy 58

tel. 75 75-46-136

e-mail: wrm@jeleniagora.pl

Referat Funduszy Europejskich

tel. 75 75-46-196
e-mail: fundusze_um@jeleniagora.plfe@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 
ul. Sudecka 29

Naczelnik Wydziału: Ewa Grześkowiak

tel. 
75 75-46-263
e-mail: wgk_um@jeleniagora.pl

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 75 75-46-333
email: 
srodowisko_um@jeleniagora.pl


Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

tel. 75 75 49 856

e-mail: wgok@jeleniagora.pl

_________________________________________________________________

URZĄD STANU CYWILNEGO Pl. Ratuszowy 58 

Kierownik: Janusz Milewski

tel. 
75 75-46-115
e-mail: usc_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Ptasia 2/3

Naczelnik Wydziału: Zofia Janocha

tel. 75 75-46-305
e-mial: 
wgm_um@jeleniagora.pl

Referat Dodatków Mieszkaniowych

ul. Ptasia 2-3

tel. 75 75-46-270

fax. 75 75-46-352

Referat Gospodarki Lokalami

tel. 75 75-46-305


WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Ptasia 6A

 

fax 75 75-46-256
tel.75
 75-46-239

e-mail: wuaib_um@jeleniagora.pl

 

Naczelnik Wydziału: Grażyna Musiał

tel. 75 75-46-211

 

Referat Architektury i Urbanistyki

Zastępca Naczelnika: Lidia Skrzypińska

tel. 75 75-46-327

e-mail: architektura_um@jeleniagora.pl

 

Referat Budownictwa

e-mail: budownictwo_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 

Pl. Ratuszowy 58 

Naczelnik Wydziału: Irena Tabaczniuk

tel. 
75 75-46-121
e-mail: wkin_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

pl. Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału: Paweł Domagała

tel. 
75 75-46-341
e-mail: edukacja@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ INFORMATYKI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Pl. Ratuszowy 58
Naczelnik Wydziału: Tomasz Dumycz

tel. 75 75-46-140
e-mail: 
wot_um@jeleniagora.pl

Referat Informatyki

tel. 75 75-46-298

Główny Specjalista d/s BHP

tel. 75 75-46-132


 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Sudecka 29

p.o Naczelnika Wydziału: Mariola Jakubów

tel. 75 75 49 886

izp_um@jeleniagora.pl

Zespół ds. Wdrożenia Projektu ISPA-PIU

tel. 75 75 46 207

Referat Zamówień Publicznych

tel. 75 75 46 390 


WYDZIAŁ DIALOGU i SPRAW SPOŁECZNYCH

Plac Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału:  Zygmunt Korzeniewski

tel. 75 75-46-162

e-mail: wds@jeleniagora.pl

 

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Plac Ratuszowy 58

Izabela Sołtys

tel. 75 75 46 158

e-mail: aw_um@jeleniagora.pl

 

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:17:"2015-2-11 8:58:42";s:8:"editDate";O:12:"Zend_Db_Expr":1:{s:14:"*_expression";s:5:"NOW()";}s:6:"editBy";s:2:"25";}