A13. Potwierdzono aktualność dn.: 08.11.2016Załączniki:

Oświadczenia do przeniesienia warunków A13 - oświadczenia do przeniesienia warunków
Karta informacyjna
Wniosek