A13. Potwierdzono aktualność dn.: 19.12.2016Załączniki:

Oświadczenia do przeniesienia warunków A13 - oświadczenia do przeniesienia warunków
Karta informacyjna
Wniosek