A13. Potwierdzono aktualność dn.: 15.02.2017Załączniki:

Oświadczenia do przeniesienia warunków A13 - oświadczenia do przeniesienia warunków
Karta informacyjna
Wniosek