Potwierdzono aktualizację dnia 11.12.2018Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2