Potwierdzono aktualizację dnia 11.01.2019Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2