Potwierdzono aktualizację dnia 07.02.2019Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2