Potwierdzono aktualizację dnia 08.04.2019Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2