Potwierdzono aktualizację dnia 28.06.2019Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2