Potwierdzono aktualizację dnia 05.08.2019Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2