Potwierdzono aktualizację dnia 06.11.2019Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2