Potwierdzono aktualizację dnia 10.12.2019Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2