Potwierdzono aktualizację dnia 10.02.2020Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2