Potwierdzono aktualizację dnia 11.03.2020Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2