Potwierdzono aktualizację dnia 12.05.2020Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2