Potwierdzono aktualizację dnia 10.06.2020Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2