Potwierdzono aktualizację dnia 12 sierpnia 2020Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2