Potwierdzono aktualizację dnia 10 września 2020Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2