Potwierdzono aktualizację dnia  09 października 2020Załączniki:

KARTA USŁUG USC 1-2
RODO akt urodzenia.