Potwierdzono aktualizację dnia  09 listopada 2020Załączniki:

KARTA USŁUG USC 1-2
RODO akt urodzenia.