Potwierdzono aktualizację dnia 07 grudnia 2020Załączniki:

KARTA USŁUG USC 1-2
RODO akt urodzenia.