Potwierdzono aktualizację dnia 04 stycznia 2021Załączniki:

KARTA USŁUG USC 1-2
RODO akt urodzenia.