Potwierdzono aktualizację dnia 08 lutego 2021Załączniki:

KARTA USŁUG USC 1-2
RODO akt urodzenia.