Potwierdzono aktualizację dnia 11 marca 2021Załączniki:

KARTA USŁUG USC 1-2
RODO akt urodzenia.