Potwierdzono aktualizację dnia 15 kwietnia 2021Załączniki:

KARTA USŁUG USC 1-2
RODO akt urodzenia.