Potwierdzono aktualizację dnia 19 kwietnia 2021Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC1-2