Potwierdzono aktualizację dnia 30 lipca 2021Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2