Potwierdzono aktualizację dnia 28 października 2021Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2