Potwierdzono aktualizację dnia 03 listopada 2021Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2