Potwierdzono aktualizację dnia 03 listopada 2021Załączniki:

RODO
KARTA USŁUG USC 12