a:46:{s:4:"name";s:6:"Statut";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:10:"2008-07-03";s:18:"responsibleContent";s:13:"Wojciech Hada";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:11061:"

Zmiany tekstu jednolitego

 

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2 stycznia 2007r.

 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Jeleniej Góry stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 125/XI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jeleniej Góry.

 

 Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /tj. Dz. U. 2005r.Nr 190 poz. 1606/ ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Statutu Miasta Jeleniej Góry stanowiącego załącznik uchwały Nr 125/XI/1999 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 czerwca 1999r. /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 20, poz. 918, z dnia 30 lipca 1999 roku./

 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jeleniej Góry z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

 

1)      uchwałą Nr 579/XLII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  z dnia  27 listopada 2001r. w sprawie zmian w  Statucie  Miasta Jeleniej Góry / Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 21 poz. 543 z 21 lutego 2002r./

 

2)      uchwałą Nr 105/XI/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  z dnia  14 lipca 2003r. w sprawie zmian w  Statucie  Miasta Jeleniej Góry / Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 143 poz. 2424 z dnia 2 września 2003r. /

 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 Nr 41 poz. 412z dnia 15.02.2007r

Załącznik do Obwieszczenia

Przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 2 stycznia 2007 roku

.

 

STATUT

MIASTA  JELENIEJ GÓRY

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Część I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Część II: ZADANIA MIASTA

 

Część III: ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY MIEJSKIEJ

 

Część IV: PREZYDENT MIASTA

 

Część V: PRZEPISY GMINNE I AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

 

Część VI: MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA MIASTA

 

Część VII: NAGRODY I HONOROWE TYTUŁY MIASTA

 

Część VIII: REFERENDUM , KONSULTACJE I OPINIE

 

Część IX: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Załączniki

 

Nr 1: Mapa granic administracyjnych miasta Jeleniej Góry.

 

Nr 2: Herb miasta Jeleniej Góry.

 

Nr 3: Flaga miasta Jeleniej Góry.

 

Nr 4: Regulamin pracy Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

 

Nr 5: Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.

 

 

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2017-10-18 7:54:33";s:8:"editDate";s:18:"2017-10-18 7:54:33";s:6:"editBy";s:2:"25";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:8:"194/2017";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:13:"Jelenia Góra";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:11:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:18:"recruitmentsPerson";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:3:{s:8:"signcase";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:11:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:0:"";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}