Potwierdzono aktualność dn.: 10.10.2018 r.Załączniki:

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
Karta usług GK-G.5