Potwierdzono aktualność dn.: 11.02.2019 r.Załączniki:

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
Karta usług GK-G.5