Potwierdzono aktualność dn.: 10.07.2019 r.Załączniki:

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
Karta usług GKO.4