Potwierdzono aktualność dn.: 09.08.2019 r.Załączniki:

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
Karta usług GKO.4