Potwierdzono aktualność dn.: 29.01.2020 r.Załączniki:

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
Karta usług GKO.1