Potwierdzono aktualność dn.: 10.02.2020 r.Załączniki:

Karta usług GKO.1
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych