Potwierdzono aktualność dn.: 10.09.2020 r.Załączniki:

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
Karta usług GKO.1