Potwierdzono aktualność dn.: 08.01.2021 r.Załączniki:

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
Karta usług GKO.1