Potwierdzono aktualność dn.: 10.06.2021 r.Załączniki:

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
GKO.1 ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW