Potwierdzono aktualność dn.: 09.07.2021 r.Załączniki:

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
GKO.1 ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW