Potwierdzono aktualność dn.: 2.07.2015 r.Załączniki:

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW